Vragen? 076 - 525 88 72

Masterclass Bedrijfskundige Benadering van Verzuim

Elke organisatie is uniek. Dit bijzondere karakter komt voort uit organisatiekeuzes die bewust of onbewust worden gemaakt door de verantwoordelijken binnen de organisatie. Het verzuim daarbinnen staat meestal niet op zich, maar is een symptoom. Het geeft feitelijk ook aan hoe gezond organisaties zijn. De kern van deze bijeenkomst is inzicht te krijgen in dit fenomeen. Dit is nodig, omdat organisaties die echt sociaal innoveren de concurrentie ver vooruit zijn.

Doel van deze dag is om de relatie tussen organisatie en verzuim te leren begrijpen en daardoor vat te krijgen op de omvang en aard van het verzuim. Dat werkt in twee richtingen:  

1. Door het hanteren van het B2-model en de medewerkers daarbij te betrekken zal de intrinsieke motivatie toenemen en het verzuim dalen.
2. Door het gebruik van het B2-model ontwikkelt de adviseur en de manager een beter inzicht waar betrokkenheid en belasting kunnen worden beïnvloed.

Programma

In deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Verschillende soorten van verzuim
  • Verzuim gerelateerd aan de inrichting van de organisatie
  • Het B2-model
  • Het ESH-organisatiemodel
  • Inrichting van de organisatie en het verzuim die deze tot gevolg heeft

Doelgroep

Dit programma is geschikt voor professionals op het gebied van verzuim en inkomen.

Werkvorm

Wij bieden deze masterclass aan in de vorm van een afwisselend interactief college, waarin ruim de gelegenheid is om uw eigen praktijksituaties in te brengen.

Studiebelasting

Deze Masterclass bestaat uit 1 studiebijeenkomst van 2 dagdelen.

Diploma

Als u de Masterclass Bedrijfskundige benadering van verzuim heeft afgerond ontvangt u een bewijs van deelname. Indien van toepassing worden uw PE-uren bijgewerkt in het register.

Resultaat

Na afloop heeft u inzicht in:  

  • De relatie tussen wat de directie wil met de onderneming, haar keuzes in de organisatie-inrichting enerzijds en het verzuim anderzijds
  • De opbouw en werking van het B2-model
  • Inzicht in de functionaliteit van het ESH-model
  • De knoppen waaraan kan worden gedraaid om het verzuim te verminderen

Datum en locatie

De actuele startdatum en locatie kunt u hier terug vinden.