Vragen? 076 - 525 88 72

Masterclass Duurzame Inzetbaarheid (generatiemanagement)voor EB en Verzuim

Datum en locatie:

Najaar 2017 - BREDA
Donderdag 12 oktober 2017

Tijdstip: 10.00 - 17.00 uur

Docent: Dhr. drs. Gaston Dollevoet

Investering: De kosten van de Masterclass Duurzame Inzetbaarheid (generatiemanagement) voor EB en verzuim zijn: € 395,- (vrij van btw). Dit is exclusief leermiddelen (€ 5,- incl. btw) en arrangementskosten (€ 5,- incl. btw). Staat u in het EB- en Verzuimregister? Dan ontvangt u 10% korting. 

Duurzame inzetbaarheid vanuit het perspectief van zelfregie

 

 

Doel van de masterclass is bewustwording van het belang om gezamenlijk te werken aan duurzame inzetbaarheid (en rentabiliteit) van medewerkers. Hoe dit te behouden en verbeteren, nu en in de toekomst.

Bewustwording van de noodzaak tot focus op duurzaam werken voor alle medewerkers. Speciale aandacht gaat uit naar de beïnvloeding van cultuur en gedrag van medewerkers om de regie over hun eigen loopbaan te nemen en te houden.

 

Kennismaking

Interactieve kennismaking

 

 

 

Hoe zit het met jouw inzetbaarheid?

Vertellen wat jij zelf doet om tot je pensioen voldoende vitaal te blijven om je werk naar behoren uit te kunnen voeren. Welke keuzes maak jij daar nu (al) in? Waar zitten voor jou vraagtekens? Relatie met eigen generatie.

 

Externe analyse

·         Trends binnen eigen organisatie en BV Nederland

·         Visie op activeren, inspireren en vitaliseren, werken aan eigenaarschap

·         Financieel a.h.v. voorbeeld verzuimkosten en voorbeelden die kosten verzuim, WIA, verminderde inzetbaarheid of ontslag illustreren (ook sociale kosten)

 

 

Interne analyse

Kijk naar eigen groep medewerkers. Over welke medewerkers heb je een mogelijke zorg en waaraan merk je dat? In hoeverre zijn ze in staat hun (huidige en toekomstig) werk te blijven doen?

Waar denk je aan om hierin beweging te brengen? Benoem acties.

 

Werkvorm:

Uitzoeken hoe je DI nu hebt georganiseerd en waarover ben je al wel/nog niet in gesprek bent.

 

Hoe wordt het spel nu gespeeld

Wat werkt bevorderend en wat werkt belemmerend op duurzaam werken? Analyse: hoe doen we het nu? Welk contract hebben we met elkaar als organisatie met medewerkers om (doorlopend) inzetbaar te zijn?

 

Werkvorm:

Inventariseren: wat werkt goed op dit gebied en wat kan beter?

 

Aan de slag

Wat hebben we te doen met elkaar? Hoe zorgen we voor een geschikte bedding om vanuit vertrouwen het gesprek aan te gaan over de balans geven en nemen rond arbeid en gezondheid?

 

 

Voorbereiding

-          Vooraf verzamelen, insturen c.q. meenemen eigen documenten rondom duurzame inzetbaarheid.

-          Lezen van enkele artikelen over duurzame inzetbaarheid.

Deelname aan dit programma, levert u uw PE-uren op voor 2017

 

Aanmelden voor de Permanente Educatie kan via de website van Avans+ www.avansplus.nl of middels het inschrijfformulier per e-mail: info@instituutscire.nl.