Vragen? 076 - 525 88 72

Masterclass Inzetbaarheid als Service

Inzetbaarheid is een onderwerp dat volop in de belangstelling staat in veel organisaties. Als het onderwerp ter hand wordt genomen, is vaak een bekende reflex zichtbaar; men probeert het nieuwe fenomeen aan te pakken en gebruikt daarbij vaak methoden en technieken met oude paradigma’s.

Maar een nieuw vraagstuk zoals blijvende inzetbaarheid vraagt ook om een nieuwe benadering, bijvoorbeeld van de arbeidsovereenkomst.

Samen hebben Gaston Dollevoet en Herman Evers het boek ‘Inzetbaarheid als service’ geschreven waarin een andere kijk op werknemerschap en eigenaarschap van inzetbaarheid wordt beschreven.

Met hun visie en methode streven zij ernaar dat werknemers het eigendom terug krijgen over hun inzetbaarheid. Het gaat over de manier waarop werkenden in hun arbeidzame leven slimmer en effectiever met het eigenaarschap van hun eigen productiemiddelen omgaan.

Zij kunnen daardoor eigenwijsheid ontwikkelen die hen in staat stelt een leven lang inzetbaar te zijn voor werk. Die inzetbaarheid is voortaan een service in plaats van een verplicht voortvloeisel uit de arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst is eerder een georganiseerd probleem, omdat de nadruk ligt op het juridisch contract terwijl het zo belangrijke sociale contract ontbreekt.

Als deelnemer van deze masterclass ontvangt u een exemplaar van het boek ‘Inzetbaarheid als service’.

Doelgroep

De training is geschikt voor HR-adviseurs, Arbo- en verzuimcoördinatoren, casemanagers, assurantietussenpersonen en beleidsadviseurs die actief zijn in het domein van verzuim en inzetbaarheid.

Werkvorm

Wij bieden deze masterclass aan in de vorm van een afwisselend interactief college, waarin ruim de gelegenheid is uw eigen praktijksituaties in te brengen. 

Studiebelasting

Deze Masterclass bestaat uit 1 studiebijeenkomst van 2 dagdelen.

Diploma

Als u de Masterclass ‘Inzetbaarheid als service’ heeft afgerond ontvangt u een bewijs van deelname. Indien van toepassing worden uw PE- uren bijgewerkt in het EB-register.

Resultaat

Het resultaat van dagdeel 1 zal zijn dat u door de oefeningen talrijke nieuwe verbetermogelijkheden ontdekt omdat zaken die geen waarde toevoegen overbodig blijken en geschrapt worden. Aldus zullen de gesprekken over verzuim ophouden en de gesprekken over inzetbaarheid beginnen. Daarbij maken we zichtbaar dat verzuimprocessen meetbaar te maken zijn zodat u er op kunt gaan sturen. 

Het resultaat van dagdeel 2 is dat u nu weet dat verzuim geen keuze meer is: er is slechts werk of verlof! Door de werknemer het eigendom over zijn inzetbaarheid terug te geven, kan hij het eigenaarschap weer omarmen en hierin invulling geven. Om duurzaam organiseren te realiseren gaat het echte gesprek over cultuur en leiderschap.

Datum en locatie

De actuele startdatum en locatie kunt u hier terug vinden.

Contact

Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met opleidingsmanager Aldert Verlinde via info@instituutscire.nl of via 076-525 83 05.