Vragen? 076 - 525 88 72

Permanente Educatie EB

Reglement Permanente Educatie Employee Benefits en Verzuim

Gecertificeerd blijven

Verplichte Permanente Educatie
Het vereiste van permanente educatie vangt aan per de eerste januari van het jaar, volgend op het jaar waarin het Employee Benefits Adviseur, Employee Benefits Planner of Registeradviseur Verzuim en Inkomen diploma is behaald.

PE- vereisten
De PE- Plichtigen dienen elk PE- jaar (= kalenderjaar) tenminste 12 studiepunten (1 studiepunt is een studie-uur of college-uur) te behalen. Van deze 12 punten kunnen zes punten worden behaald door het bestuderen en bijhouden van (het door ons toegezonden) studiemateriaal. De overige zes punten kunnen worden behaald door het volgen van cursussen of trainingen in het vakgebied. De door u gekozen onderwijsinstelling staat hierbij vrij.

PE- Puntenregistratie
De door u jaarlijks gevolgde opleidingsactiviteiten worden vermeld op de persoonlijke profielpagina. Van de door uw gevolgde opleiding stuurt u een bewijs van deelname naar Avans+/ Instituut Scire Heerbaan 14-40 4817 NL Breda.

PE- studieactiviteiten
De studiepunten worden toegekend aan diverse studieactiviteiten op het gebied van Employee Benefits Planning en Verzuimadvisering. Andere studieactiviteiten die in aanmerking zijn ondermeer: specifieke examens of docentschap op het vakgebied van Employee Benefits of Verzuim en Inkomen, dan wel publicaties in vaktijdschriften. In voorkomend geval worden de uren toegekend op basis van bewijsstukken die de EB of Verzuimgeregistreerde zelf moet inleveren.

Puntenwaardering
Bij het EB en Verzuimonderwijs staat 1 studiepunt gelijk met 1 uur studie(belasting). Bij andere studieactiviteiten wordt de puntentoekenning apart bepaald.

Avans+/ Instituut Scire organiseert jaarlijks diverse PE- sessies op het gebied van Employee Benefits en Verzuim.