Vragen? 076 - 525 88 72

Bedrijfskundige Leergang voor Verzuim- en Inkomensspecialisten (Basis)

Organisaties hebben te maken met (hoge) schadelast door verzuim. Bij de aanpak hiervan laten zij zich bijstaan door professionals die de problematiek vanuit hun eigen specialisme benaderen. Veelal ontbreekt het vermogen om verzuim organisatie breed te zien en komt men niet tot een structurele oplossing waardoor kostbare energie en geld verloren gaat. Het doorgronden, voorkomen en oplossen van duurzame inzetbaarheidsvraagstukken op organisatieniveau vraagt om kennis van hoe het in de cockpit van een bedrijf werkt. Daarmee realiseer je een overkoepelende aanpak, gebaseerd op bedrijfskundige expertise.

Een bedrijfskundige visie met als doel een positieve invloed op de continuïteit, duurzame inzetbaarheid en profitability heeft een grote waarde voor elke organisatie. Bedrijfskundige inzichten zijn een belangrijke voorwaarde om gedrag van mensen in organisaties effectief te managen. Het verwerven van bedrijfskundig inzicht staat daarom centraal in deze opleiding. Vanuit dat inzicht kunnen analyses worden gedaan en oplossingen worden aangedragen. Uiteindelijk doel van deze opleiding is te komen tot een verbeterde, meer duurzame bedrijfsvoering, minder (verzuim-)kosten, meer stakeholderstevredenheid en medewerkersbetrokkenheid en daardoor een betere (arbeids-)marktpositie voor de betrokken organisatie. Wij hoeven u niet uit te leggen dat deze dienstverlening voor elke verzuimadviseur een welkome aanvulling is op het eigen specialisme. Daarnaast garandeert het een unieke (advies) positie voor u richting uw klant.

Programma

Dag 1:

  • De omgeving van de organisatie (contextueel en transactioneel
  • De organisatie bezien vanuit het DOR/ESH-paradigma
  • Eerste oriëntatie op bedrijfskundige verzuimoorzaken en verzuimsoorten. Early Warning Signals
  • Eerste oriëntatie op de businesscase

Dag 2:

  • Strategie, vertrekpunt voor de organisatie en de strategische visie op verzuim
  • Taakstructuur en systemen in relatie tot verzuim

Dag 3:

  • Cultuur, stijl van leidinggeven en mensen en hun relatie met verzuim
  • Businesscase

Dag 4:

  • Processen en verzuim. Het fenomeen van schijnbeheersing.
  • Verzuim (risico en informatie) benaderd vanuit de balanced scorecard.

Doelgroep

Professionals op het gebied van Verzuim en Inkomen.

Werkvorm

De leerstof die u thuis bestudeert, bespreken we tijdens de bijeenkomsten. We leggen verbanden tussen diverse kennisgebieden en er is volop aandacht voor vragen vanuit de praktijk. Bovendien maken we veel tijd vrij voor discussies met docenten en mededeelnemers.

Studiebelasting

De opleiding heeft een doorlooptijd van 12 weken, inclusief het schrijven van de afsluitende businesscase. Binnen deze opleiding wordt invulling gegeven aan 4 klassikale lesdagen van 6 uur. De voorbereiding vergt ongeveer 3 uur per lesdag. Het schrijven van de afsluitende business case zal, bij gedegen lesvoorbereiding en goede lesparticipatie, gemiddeld 10 uur in beslag nemen.

Diploma

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvangt u het postbachelordiploma Bedrijfskundige leergang voor Verzuim- en inkomensspecialisten (basis) van de Avans Hogeschool B.V.

Resultaat

Door het volgen van deze opleiding, verwerft de deelnemer een betekenisvolle en onderscheidende positie ten opzichte van zijn/haar cliënt (intern of extern) en zijn/haar concurrent. In plaats van enkelvoudig, traditioneel verzuim te managen, creëert de professional op effectieve wijze vertrouwen bij de cliënt/het management.

Datum en locatie

De actuele startdatum en locatie kunt u hier terug vinden.